Blogit17.11.2020

Kunta-alan työnantajamielikuva

kunta-alan työnantajamielikuva

Kunta-alan organisaatioiden työnantajamielikuvaan liittyy paljon yleisiä kunta-alan myyttejä. Ikävä kyllä yleensä ne kaikkein positiivisimmat kuvat jäävät unholaan ja negatiivinen kello kuuluu kauas. Tilannetta ei myöskään helpota se, että kunta-alaa ei aina mediassa näytetä kovin hyvässä valossa ja taloustilanne kunnissa on ollut haastava. Kuitenkin edelleen fakta on se, että kunta-ala on Suomen suurin työllistäjä ja työllistää yli 400 000 ihmistä tälläkin hetkellä. Ja myöskään ilman kunta-alan työntekijöitä yhdenkään kunnan arki ei toimisi, eikä kunnissa olisi edellytyksiä kehittää esimerkiksi asukkaidensa viihtyvyyttä.

Monipuolisuus kärkenä työnantajamielikuvan rakentamisessa

Vaikka kunta-alan vetovoimaa ei ehkä tällä hetkellä pidetä kaikista suurimpana, on kunta-alalla kuitenkin valtteja, joiden avulla työnantajamielikuvan kehittämistä voidaan tehdä. Yhtenä merkittävänä tekijänä on kunta-alan monipuolisuus. Kuten tiedetään kunta-alalla organisaatiot ovat suuria ja työtehtäviä on paljon. Ja mikä hienointa, useissa kunnissa on mahdollista myös työkierto ja oman osaamisen kehittäminen esimerkiksi erilaisten kehityshankkeiden parissa. Näistä monipuolisista tehtävistä ja erilaisista hankkeista taas voidaan ammentaa paljon sisältöä työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Laajojen organisaatioiden ja työtehtävien monipuolisuuden vuoksi kunta-alalla on myös paljon tehtäviä, joita ei edes aina tunnisteta kunta-alan työpaikoiksi. Näiden esiin tuominen on myös osa hyvän työnantajamielikuvan rakentamista. Myös me Kuntarekryssä olemme viime aikoina panostaneet juuri tämän puolen esiin tuomiseen ja tuottaneet erilaista sisältöä hieman erikoisemmista ammateista sekä monipuolisista työmahdollisuuksista.

Tärkeintä on kuitenkin jatkuva tekeminen

Työnantajamielikuvan rakentaminen on jatkuvaa tekemistä ja mitä enemmän sen eteen tehdään töitä, sitä paremmaksi sen yleensä myös muuttuu. Kun organisaatiossa on monipuolisia tehtäviä, joita nostaa esiin, niin löytyy myös paljon aiheita ja mahdollisuuksia erilasten sisältöjen tuottamiseen. Kun sisältöjä syntyy, saadaan myös enemmän näkyvyyttä ja tietoisuutta hakijoiden keskuudessa.

Monipuolisuus ruokkii muutakin kuin vain laajempaa sisällöntuotantoa ja parempaa näkyvyyttä organisaation työnantajamielikuvasta. Kun työnantajamielikuvan rakentamiseen tehdään monipuolista sisältöä, voidaan sitä myös käyttää tehokkaammin rekrytointimarkkinoinnissa. Eri toimialoista, yksiköistä, osastoista ja työtehtävistä tehtyä sisältöä voidaan käyttää erinomaisesti myös kohdennettuna rekrymarkkinointisisältönä. Niiden avulla voidaan paremmin puhutella tietyn toimialan työnhakijoita ja luoda heille selkeämpää kuvaa juuri kyseisen toimialan työtehtävistä.

Kunta-alan työnantajamielikuvan kohottaminen

Vaikka kunta-alaa ei pidetäkään maailman mediaseksikkäimpänä alana tehdä töitä ja siellä ei voida tarjota energiajuomaa ja trendikkäitä konsolipelejä työn ohessa, voidaan kuitenkin tuoda esille paljon asioita, jotka oikeasti ovat työn kannalta merkittäviä. Kunta-alaa pidetään lähtökohtaisesti vastuullisena, turvallisena ja pysyvänä työpaikkana. Lisäksi myös mahdollisuudet omanlaisensa urapolun luomiseen, kehittymiseen työntekijänä ja monipuoliset edut ovat kunta-alan vahvuuksia. Kun näitä vahvuuksia mietitään yhdessä ja tätä viestiä halutaan tuoda vahvasti esiin, voidaan myös kunta-alan työnantajamielikuvaa kehittää parempaan suuntaan.

Kirjoitimme myös aiemmin blogissamme kunta-alan houkuttelevuudesta ja haastoimme kuntatyönantajia mukaan miettimään, miten me voisimme yhdessä rakentaa houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa. Teemme tämän myös uudestaan ja haastamme jälleen kuntatyönantajat mukaan tekemään parempaa työnantajamielikuvaa kunta-alasta. Jos haluat keskustella aiheesta lisää tai mukaan miettimään asioita, miten näitä voidaan kehittää, laita meille viestiä alla olevan painikkeen kautta ja mietitään yhdessä ratkaisuja.

Ota yhteyttä