Kehityshankkeet

Innovaatioita ja ideoita HR-ohjelmistokehitykseen

Kehityshankkeet

Uudistamme jatkuvasti tuotetarjoomaamme eri tyyppisten kehityshankkeiden kautta. Ohessa poimintoja uusimmista kehityshankkeista.

Case: Ennakoiva henkilöstösuunnittelu osana SOTE-rakenneuudistusta

Kuvaus:
Organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutokset voivat olla suunniteltuja tai suunnittelemattomia, isoja tai pieniä. Muutostarpeet voivat olla lähtöisin organisaation toiminnasta tai henkilöstöstä käsin. Oli sitten kyse äkillisestä sairauspoissaolosta, eläköitymisestä, vuorotteluvapaasta tai isosta organisaatiomuutoksesta, muutoksilla on vaikutus budjetoinnin pohjana olevaan henkilöstösuunnitelmaan.

Hankkeessa kehitetään tuotetta, joka yhdistää asiakkaiden henkilöstö- ja budjettitiedon seurantaa varten ja mahdollistaa eri tasoisten muutoskenaarioiden tekemisen organisaation eri tasoilla. Luotuja muutosskenaarioita peilataan asetettuun budjettiin suunniteltujen muutosten kustannusvaikutusten tunnistamiseksi.

Kesto:
2019-

Osallistuvat organisaatiot:
PPSHP

Status:
Käynnissä

Lisätietoja: Henkilöstösuunnittelu

Case Intro: Ohjelmisto perehdytysten suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Kuvaus:
Hankkeessa kehitettiin responsiivinen selainpohjainen sovellus, jonka avulla esimiehet voivat suunnitella uuden työntekijän perehdytyksen, käynnistää perehdytyksen ja merkitä perehdytystehtäviä tehdyksi perehdytyksen edetessä.

Kesto:
2016-2018

Osallistuvat organisaatiot:
Kuopion kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kymsote

Status:
Tuotannossa

Tutustu Introon tarkemmin:
intro

Case: Uuden sairaalan henkilöstösuunnittelu

Kuvaus:
Osana Kainuun uuden sairaalan valmistelu- ja suunnittelutyötä käynnistettiin 2017 henkilöstösuunnittelun pilottihanke. Suuri rakennushanke edellytti hallittua organisaatiomuutosta ja henkilöstösiirtoja, jonka suunnitelmalliseen toteuttamiseen tarvittavat toimintamallit ja välineet koettiin puutteellisiksi.

Kesto:
2017-2018

Osallistuvat organisaatiot:
Kainuun sote

Status:
jatkokehitys

Lisätietoja löydät:Henkilöstösuunnittelu

Case: Tiedonsiirto ja esikartoitus maakuntiin siirtyvän henkilöstön osalta

Kuvaus:
Osana SOTE-valmistelua arvioitiin kuntaorganisaatioista siirtyvän yli 200 000 työntekijää perustettavan SOTE-organisaation alaisuuteen. SOTE:n ja kuntien välillä käynnistettiin selvitys, jonka tavoitteena oli tunnistaa siirtyvän henkilöstön henkilöstömäärät hyvissä ajoin ennen uudistusta. Tätä varten tavoitteena oli toteuttaa keväällä 2019 esiselvitys kuntien maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä. Osana esiselvitystä henkilöstöään luovuttavat organisaatiot valmistelivat yhtenevin periaattein mallia, jonka avulla ennalta määritetyt tiedot SOTE-keskukseen siirtyvistä henkilöistä voitaisiin siirtää. Siirrettävä aineisto koostui KVTESin, TS:n ja LS:n piiriin kuuluvista vakansseista/tehtävistä/viroista sekä niitä hoitavista henkilöistä.

Kesto:
2018-2019

Osallistuvat organisaatiot:
KT, VM, Vimana Oy, Sotedigi Oy

Status:
Päättynyt

Kysyttävää?

Onko sinulla henkilöstöjohtamiseen liittyvä kehittämistarve tai idea uudesta ohjelmistotuotteesta?

Laita meille viestiä, niin keskustellaan tarpeesta tai ideasta tarkemmin!