Blogit18.01.2023

Kuntarekryn vuosi 2022

Näin vuoden vaihduttua, on sopiva hetki ottaa katsaus viime vuoteen. Vuosi oli jälleen vauhdikas ja työntäyteinen, niin Kuntarekryn kuin julkisen alan rekrytointien osalta. Missä päin Suomea ja millä toimialoilla rekrytointiin ahkerimmin? Mitkä työpaikkailmoitukset olivat kaikista suosituimpia? Entä työnantajat?

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2022

Vuonna 2022 Kuntarekryssä julkaistiin noin 60 000 rekrytointia, joissa oli yhteensä yli 100 000 avointa työpaikka. Yhteensä hakemuksia eri tehtäviin jätettiin lähes puoli miljoonaa. Avoimia työpaikkoja on ollut jatkuvasti haettavana yli 3500, paikoin jopa yli 7000.

Sijaisrekisterin kautta tehtiin yhteensä 236 404 akuuttia sijaishakua ja hakemuksia sijaisuuksiin jätettiin lähes 30 000. Täytettyjen sijaisuuksia määrä oli 118 929 ja nämä sisälsivät huimat 1 439 430 työvuoroa. Kuntarekryn kautta sijaisuuksia tarjotaan viikossa yli 4000.

Kuntarekry.fi-sivustolla vierailtiin vuoden aikana yli 13 miljoonaa kertaa. Yksittäisiä kävijöitä oli reilut 6 miljoonaa. Useimmiten sivustolle saavuttiin Googlen haun kautta, suoralla linkillä tai sitten erilaisten linkitysten kautta.

Top 5 ahkerimmin rekrytoivat työnantajat

  1. Espoon kaupunki
  2. Turun kaupunki
  3. Tampereen kaupunki
  4. Oulun kaupunki
  5. Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Isot kaupungit rekrytoivat luonnollisesti eniten myös vuonna 2022. Näiden lisäksi ahkerasti rekrytoitiin myös Salossa, Lahdessa, Porissa, Kuopiossa ja Porvoossa. Hakijoita kiinnostivat erityisesti yhtiöistä Niiralan kulma, 2M-IT sekä HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja oppilaitoksista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Rekrytointi toimialoittain

Opetus- ja kulttuurialalla rekrytointien määrä kasvoi jälleen. Rekrytoinnit olivat kiivaimmillaan keväällä opettajarekrytointien aikana. Opetus- ja kulttuurialalla avoimia tehtäviä oli yhteensä 27 538 kappaletta. Hakemuksia alan tehtäviin tuli 169 778 kappaletta. Eniten avoimia tehtäviä löytyi varhaiskasvatuksesta, joka kärsi viime vuonna runsaasta osaajapulasta. Varhaiskasvatuksen avoimia työpaikkoja oli tarjolla noin 11 000. Hakemuksia näihin tehtäviin saatiin lähes 44 000. Toiseksi eniten rekrytoitiin aineenopettajia, luokanopettajia sekä lehtoreita.

Terveydenhuoltoalalla on tunnetusti jatkuvasti työpaikkoja tarjolla. Vuonna 2022 terveydenhuoltoalan avoimia työpaikkoja oli järjestelmässä kaiken kaikkiaan 30 701. Hakemuksia näihin kaikkiin saapui yhteensä 77 752. Runsaasta hakemusmäärästä huolimatta, ei ala säästynyt tänäkään vuonna osaajapulasta ja sitä ympäröivästä keskustelusta.

Sosiaalialalla avoimia työpaikkoja oli yhteensä 12 367. Hakemuksia näihin työpaikkoihin saapui 44 107. Eniten avoimia työpaikkoja oli tarjolla vanhus- ja vammaispalveluissa. Terveydenhuoltoalalla eniten tarvetta myös vuonna 2022 oli lähihoitajille sekä sairaanhoitajille. Kuntarekryssä avoimia työpaikkoja tehtäväalueella ”sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat” oli 10 980 kappaletta ja lähihoitajien avoimia työpaikkoja oli 10 619 kappaletta. Lääkäreille oli myös runsaasti kysyntää eri puolilla Suomea. Lääkäreiden avoimia tehtäviä oli yhteensä 2190 kappaletta.

Teknisen alan tehtäviin oli viime vuonna Kuntarekryssä avoinna yhteensä 7982 eri työpaikkaa. Hakemuksia näihin tehtäviin saapui yhteensä 46 279 kappaletta. Työpaikkojen sekä hakemusten määrä oli myös teknisen alan tehtävissä nousussa. Tekninen ala piti sisällään laajasti eri työnimikkeitä, erilaisista rakennusalan tehtävistä, suunnittelu ja ICT-alan tehtäviin sekä laitoshuoltajiin.

Hallinto- ja toimistotyö pitää myös sisällään paljon erilaisia tehtävänimikkeitä ja tehtävät voivat vaihdella johtotason tehtävistä erilaisiin projektityöntekijöihin sekä viestinnän ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Hallinto- ja toimistotyön piiriin oli avoinna yhteensä 6215 työpaikkaa, mikä on noin 1000 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2021. Hakemuksia näihin tehtäviin saapui yhteensä 66 539 kappaletta, mikä on myös runsaasti enemmän kuin vuosi sitten.

Yhteenvetona jokaisella toimialalla rekrytointeja tehtiin enemmän kuin vuonna 2021. Samoin hakemuksia saapui enemmän.

Suosituimmat työpaikkailmoitukset

Kuntarekryn vuoden 2022 katsotuimmat työpaikkailmoitukset olivat usein johtajatason rekrytointeja. Katsotuimpien ilmoitusten joukosta löytyy Mikkelin kaupunginjohtajan rekrytointi sekä Kuhmon talousjohtajan rekrytointi, joita molempia katsottiin kymmeniä tuhansia kertoja. Muita suosittuja ilmoituksia oli Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattorin, Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen sekä VSSHP:n psykiatrian lääkärin työpaikkailmoitukset. Ruotsinkielisistä ilmoituksista suosituin oli Maarianhaminan kaupunginarkkitehdin ilmoitus, jota katsottiin yli 10 000 kertaa.

Työpaikkailmoitusten joukosta esiin nousi jälleen myös kiinnostus kesätöihin. Kesätyörekrytointeja tehtiin järjestelmään 1768 kappaletta, joissa avoimena oli yhteensä 14 512 kesätyöpaikkaa. Näihin saapui kaiken kaikkiaan 57 062 hakemusta. Avoimia kesätyöpaikkoja oli enemmän kuin aiempana vuonna, mutta hakemuksia tuli hieman vähemmän.

Suosituimmat työpaikkailmoitukset kertovat muun muassa onnistuneesta rekrytointimarkkinoinnista. Runsas kävijämäärä kertoo myös, että ilmoitus on ollut helposti löydettävissä ja herättänyt kiinnostusta hakijoiden keskuudessa. Jatkoimme vuonna 2022 aktiivisesti rekrytointimarkkinointipalveluidemme kehitystä ja toteutimme useille asiakkaille erilaisia rekrytointimarkkinointikampanjoita.

Suosituimmat työnantajat

Tarkastelimme myös, kenen työnantajasivulla on vierailtu vuoden aikana eniten. Viittä suosituinta työnantajaa yhdistää se, että heillä kaikilla on käytössä Kuntarekryn tarjoama urasivu, joka on tavallista työnantajasivua kattavampi versio. Urasivulle on mahdollista tuoda useita tekstipalstoja, kuvia, videoita ja linkityksiä niin, että sivusto tukee myös organisaation omaa brändiä ja työnantajakuvaa. Sivustolle voidaan myös ohjata liikennettä esimerkiksi erilaisten markkinointikampanjoiden avulla.

Vuoden 2022 suosituin työnantajasivu oli Pellon kunnan. Pellon työnantajasivua katsottiin yhteensä kymmeniä tuhansia kertoja. Toiseksi suosituin työnantaja oli Nurmijärven kunta, jonka sivuja katsottiin lähes saman verran. Kolmanneksi suosituin oli Turun kaupungin työnantajasivu. Neljännellä sijalla on Kuopion kaupunki ja viidennellä Porin kaupunki.

Top 5 suosituimmat työnantajat

  1. Pellon kunta
  2. Nurmijärven kunta
  3. Turun kaupunki
  4. Kuopion kaupunki
  5. Porin kaupunki

Jos haluat kuulla, mikä oli teidän organisaationne sijoitus suosituimpien työnantajasivujen rankingissa, miten nostaa tuota sijoitusta, tai jos haluat tietää vaikkapa oman organisaatiosi käyntimääriä, kysy rohkeasti.

Hyvää alkanutta uutta vuotta!

Ota yhteyttä

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus