Blogit14.11.2022

Rekrytoija 2022

Kuntarekry oli mukana Rekrytoija 2022 -tapahtumassa, joka järjestettiin 9.–10. marraskuuta Helsingissä. Kaksi päivää piti sisällään toinen toistaan mielenkiintoisempia puheenvuoroja rekrytoinnista, sen nykytilasta, tulevaisuudesta, mahdollisuuksista ja haasteista. Tapahtuman pääteemana oli vetovoimainen työnantajuus ja rekrytoinnin tulevaisuus. Paikalla oli noin 100 rekrytoinnin ammattilaisia ja keskustelu oli aktiivista. Ideoita ja ajatuksia jaettiin kahden päivän aikana runsaasti.

Ensimmäinen päivä

Jukka-Pekka Rantanen avasi Rekrytoijan ensimmäisen päivän. Hän toimi tapahtuman juontajana ja fasilitaattorina. Ensimmäisenä puhujana lavalle nousi rekrytoinnin ja HR:n ammattilainen, puhuja ja kirjailija Saana Rossi. Saana puhui muun muassa siitä, miten työnantajien on nykyään panostettava työnantajakuvaan ja työntekijäkokemukseen. Käynnissä on työnhakijoiden markkinat, jolloin meidän työnantajien on tehtävä työtä sen eteen, että me erottaudumme houkuttelevina työnantajina ja kerromme avoimesti työkulttuuristamme.

Päivä jatkui paneelikeskustelulla, jonka aiheena oli perehdytys ja miten laadukas rekrytointiprosessi päättyy onnistuneeseen perehdytykseen. Paneelikeskusteluun osallistuivat henkilöstöjohtaja Nina Holopainen Varkauden kaupungilta, kliinisen hoitotyön asiantuntija Niina Ylönen-Käyrä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Intron tuoteomistaja Petteri Salonurmi FCG:ltä sekä henkilöstön kehittämispäällikkö Elina Antikainen Eksotesta. Paneelikeskustelussa puhuttiin muun muassa Intro – perehdytystyökalusta, sen toiminnallisuuksista ja siitä, minkälaisia kokemuksia asiantuntijoilla on ollut sen käytöstä. Intro koettiin toimivaksi ja käteväksi työkaluksi perehdyttää niin uudet, kuin myös uusiin tehtäviin siirtyvät työntekijät.

Lounaan jälkeen päivä jatkui FCG:n palvelujohtaja Anne-Mari Mourukosken puheenvuorolla. Anne-Mari puhui hakijan huomioimisesta läpi rekrytointiprosessin ja miten pienin askelin päästään kohti isoja tuloksia. Anne-Mari jakoi hyviä vinkkejä hakijan huomioimisessa rekrytoinnin eri vaiheissa sekä laadukkaan hakijaviestinnän toteuttamisessa.

Anne-Marin jälkeen päästiin keskittymään oikeudellisiin asioihin, kun työmarkkinalakimies Juha Raunio KT:ltä kertoi meille rekrytoinnin pelisäännöistä sekä uusista lakimuutoksista rekrytointiin liittyen. Tämä oli hyvä tietopaketti ja muistinvirkistys niin uusista, kuin ehkä jo tutuistakin asioita, joita meidän tulee huomioida yleisesti rekrytoinnissa ja esimerkiksi työhaastatteluissa. Aihe herätti paljon keskustelua. Juha saikin lopuksi paljon hyviä kysymyksiä kuulijoilta.

Ensimmäinen päivä päättyi työpajatyöskentelyyn. Kahdesta työpajasta sai valita, kumpaan osallistuu. Toinen työpajoista käsitteli työpaikkailmoitusten kehittämistä. Työpajaa olivat vetämässä palveluasiantuntija Sari Tissari ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Kaisa Helminen FCG:ltä. Toinen työpaja keskittyi työnantajabrändiin ja sen kehittämiseen. Tätä työpajaa oli vetämässä FCG:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Sini Korpinen. Työpajoissa ajatukset ja ideat lentelivät, kun molempia asioita päästiin yhdessä pohtimaan.

Toinen päivä

Torstai aamu alkoi pitovoimaan keskittyvällä puheenvuorolla, jonka piti yrittäjä ja rekrytoinnin ammattilainen Harri Laurell. Harri on pitkään työskennellyt kuntasektorilla muun muassa varhaiskasvatuksen ja sotepuolen parissa. Hänellä on laajaa kokemusta julkisen puolen rekrytoinnista, ja hän on työskennellyt monissa tehtävissä esimerkiksi varhaiskasvatuksen parissa. Puheenvuorossa pohdittiin työelämän pito- ja vetovoimaa sekä sitä, miten työntekijät saataisiin houkuteltua töihin tietylle työnantajalle ja myös pidettyä heidät siellä.

Päivä jatkui KT:n kehittämispäällikkö Sirpa Sivosen johdolla. Aiheena oli työvoiman saatavuuteen liittyvät näkymät. Sirpa jakoikin osallistujille paljon mielenkiintoista dataa työvoiman nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Hän myös pohti sitä, miten muista maista saatavaa työvoimaa tulisi hyödyntää Suomessa nykyistä tehokkaammin.

Iltapäivällä päästiin kuuntelemaan mielenkiitoista paneelikeskustelua sijaisrekrytointiin liittyen. Paneelikeskustelun puhujina olivat rekrytointisuunnittelija Virve Vierikko Lohjan kaupungilta, sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöpäällikkö Aila Halsinaho Kangasalan kaupungilta sekä sovelluskonsultti Risto Kökkö FCG:ltä. Paneelikeskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, miten sijaisia rekrytoidaan, miten heidät tulisi kohdata ja perehdyttää, jotta he tulisivat myös uudestaan sijaisiksi. Lisäksi pohdittiin erilaisia palkitsemismalleja ja sitä, tullaanko tulevaisuudessa näkemään paljon enemmän keikkatyötä tekeviä kuin vakituisia työntekijöitä.

Tapahtuman päätöspuheenvuoron piti yrittäjä ja radiojuontaja Nanna Bhose. Nannan puheenvuoron aiheena oli rohkeus ja kuinka se avaa siivet elämään. Nanna kertoi oman kasvutarinansa nuoresta tytöstä aikuiseksi naiseksi. Hän puhui pelosta ja sen voittamisesta, ja kuinka epämukavuusalueelle astuminen todella kannattaa. Nanna on edennyt elämässään rohkeasti, ollut aina kiinnostunut oppimaan uusia asioita ja kehittämään itseään edelleen. Hän totesi, että meidän ei tulisi pelätä epäonnistumista, vaan virheet tulisi nähdä asioina, joista opimme aina jotain uutta.

Kiitos Kuntarekryn puolesta kaikille tapahtumaan osallistuneille. Antoisat kaksi päivää toivat paljon uusia ideoita ja ajatuksia. Nähdään taas ensi vuonna Rekrytoija-tapahtumassa!