Ajankohtaista08.12.2020

Tutkimus kunta-alan työpaikkailmoitusten houkuttelevuudesta

Kuntarekry-palvelua tuottava FCG Talent on mukana toimeksiantajana pro gradu -tutkielmassa, jonka aiheena on kunta-alan työpaikkailmoitusten sisällön houkuttelevuus. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Tutkimus tulee selvittämään mm. minkälainen on houkutteleva työpaikkailmoitus työnhakijoiden mielestä, mikä työnhakijoita työpaikkailmoituksissa houkuttelee hakemaan sekä myös sitä, minkälainen mielikuva työnhakijoilla on kunta-alan työpaikoista. Tutkimus selvittää näistä aiheista työnhakijoiden lisäksi myös työnantajien näkökulmia.

Tutkimuksen aineisto tullaan keräämään työnhakijoille sekä työnantajille suunnatulla kyselylomakkeella. Kyselylomake julkaistaan alkuvuodesta 2021. Kuntarekryn pääkäyttäjät saavat sähköpostiin linkin, jonka kautta voivat osallistua tutkimukseen. Työnhakijat voivat osallistua tutkimukseen kyselylomakkeella, johon linkki julkaistaan kuntarekry.fi -sivustolla myös alkuvuodesta. Tutkimuksen aineisto koostuu siis työnhakijoiden ja työnantajien vastauksista, joita tullaan tutkimuksen edetessä myös vertailemaan keskenään.

Tutkimuksen teoria keskittyy työpaikkailmoituksiin, kunta-alan työnhakuun sekä hakijaviestintään. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kuntaorganisaatiota työnantajana. Tutkimuksen analyysissa hyödynnetään sisältöanalyysiä soveltaen sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen piirteitä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen on houkutteleva työpaikkailmoitus ja lisäksi antaa kunta-alan työnantajille vinkkejä, kuinka rakentaa houkutteleva työpaikkailmoitus, joka houkuttelee työnhakijoita työnhakuun.

Tulemme kertomaan tutkimuksen etenemisestä sekä tietysti tutkimuksen lopputuloksista myöhemmin keväällä Kuntarekryn sivuilla, joten pysy kuulolla!

Kysy lisää