Blogit04.04.2019

Kuntarekry-päivät pähkinäkuoressa

Kuntarekry-päivät järjestettiin Helsingissä hotelli Pasilassa. Päivä tarjosi monia hyviä puheenvuoroja sekä Kuntarekry-rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyviä vinkkejä. Teemaksi päivälle rakentui työnhakijamarkkinoinnin tärkeys sekä työnantajamielikuvan rakentaminen.

Kuntarekry-päivän avasi FCG Talentin liiketoiminnan kehityksestä vastaava Misa Leiber. Misan puheenvuoro oli katsaus työmarkkinoiden trendeihin sekä ennustusta tulevasta. Työnantajamarkkinoinnista on siirrytty työnhakijamarkkinointiin, enää ei riitä se, että työpaikkailmoituksia julkaistaan, vaan työnhakijoihin pitää pyrkiä vaikuttamaan eri kanavissa. Pula eri alojen ammattilaisista aiheuttaa haasteita rekrytointiin, mutta myös kasvukeskusten ja maaseutukeskusten polarisaatio vaikuttaa työnhakijamarkkinoihin. Etenkin pienempien kuntien voi olla haastavaa taistella suuria kaupunkeja vastaan työntekijöistä. Digitalisaatio ja automaatiot megatrendeinä vaikuttavat tottakai myös rekrytointeihin. Uusia työkaluja ja innovaatioita tulee, mutta myös vanhat pitävät pintansa. Myös viestinnässä on nähtävissä muutoksia, koska sosiaalisen median ja erilaisten kanavien paljous aiheuttaa vastaanottajille, sekä myös lähettäjille, haasteita. Näiden lomassa vanhakantainen tekstiviesti on löytänyt paikkansa yritysviestinnässä sekä rekrytoinneissa, sen lyhyen ytimekkään viestin ja hyvän tavoittavuuden ansiosta.

Kuntarekrypäivät Misa Leiber

Misan avauspuheenvuoro työnhaun trendeistä

Seuraavana Kuntarekryn sovelluskonsultti Risto Kökkö kävi läpi Kuntarekryn uusia ominaisuuksia, sekä lähitulevaisuudessa tehtävää tuotekehitystä. Uuden versiopäivityksen myötä GDPR-ominaisuuksia parannetaan entisestään, ja käyttäjillä on mahdollista saada tietoa omasta profiilistaan. Tuotekehityksen tarkoituksena on myös jatkossa helpottaa järjestelmän käyttöä sekä pääkäyttäjien arkea. Loppuvuoden aikana on tulossa mm. käyttöliittymäuudistus, jonka myötä myös järjestelmän ulkoasu kokee muutoksia, ja uusia toiminnallisuuksia joiden myötä täyttölupaprosessi helpottuu, rekrytointitiimin mukaan tuominen on helpompaa ja ajankohtaiset rekrytointitoimenpiteet tulevat paremmin tiimin nähtäville. Riston puheenvuorossa korostui myös vahvasti rekrytointijärjestelmän ja ihmisen välinen yhteistyö. Eli täytyy muistaa, että ei teknologia itsestään sitä rekrytointia tee, vaan mukaan tarvitaan aina ihminen.

Päivän kolmannessa puheenvuorossa Vaasan kaupungin rekrytoinnin palveluvastaava Anne Lindell kertoi Vaasan kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista. Vaasassa anonyymiä rekrytointia on alettu käyttää vuoden 2018 keväästä, ja vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki toimialat olivat kokeilleet anonyymiä rekrytointia vähintään kertaalleen. Vaasan kaupungin toimintamallissa anonyymi rekrytointi tarkoitti sitä, että hakemusvaihe etenee normaaliin tapaan ilman tunnistetietoja. Kyseisessä mallissa hakijat numeroidaan, mutta muita tunnistamiseen liittyviä seikkoja ei tuoda esiin. Tavoitteena on etenkin edistää kaupungin työntekijöiden monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Tulokset ovat vahvistaneet, että kokeilu on ollut onnistunut, vaikka on tiedostettu se tosiasia, että rekrytointi ei koskaan voi olla täysin anonyymi. Palaute kokeilusta on ollut positiivista ja vuoden 2019 ohjeistuksena Vaasassa on, että rekrytoinnit tehtäisiin pääosin anonyymisti. Anonyymi rekrytointi nimenomaan haastaa rekrytoijan miettimään hakijan osaamista tarkemmin, ja saa hänet keskittymään siihen, mitä hakija itsestään kirjoittaa.

Kuntarekrypäivät Anne Lindell

Anne Lindell kertoi Vaasan kaupungin kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista

Viimeisenä puheenvuorona ennen lounastaukoa FCG Talentin sovelluskonsultti Sari Tissari kävi läpi englanninkielisen hakulomakkeen mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Kieliversion mahdollisuudet korostuvat työpaikoissa, joiden hakijakunta voi olla hyvin monimuotoista, kuten erilaiset kulttuurialan tehtävät. Käytettäessä englanninkielistä hakulomaketta vain omat avoimet tekstit täytyy rekrytoijan kääntää eri kielelle, kun taas järjestelmän yleiset tiedot tulevat automaattisesti. Tämä vähentää rekrytoijan työtaakkaa, kun ei enää tarvitse käsitellä englanninkielisiä hakemuksia erillään järjestelmästä.

Maittavan lounaan jälkeen vuorossa oli Salon kaupungin Hanna Visurin vinkit sijaisrekrytoinnin tehostamiseen. Salossa on keskitetty rekrytointiyksikkö, jossa toimii kolme rekrytointiasiantuntijaa. Keskitetyn rekrytoinnin tavoitteena on pitää kaupungin toimintatapa rekrytoinneissa yhtenäisenä, helpottaa esimiesten työtaakkaa sekä myös kehittää rekrytointiyksikön ja esimiesten yhteistyötä. Osaltaan keskitetyn rekrytoinnin tehtävänä on myös kehittää Salon kaupungin työnantajamielikuvaa. Puheenvuorossa korostui erityisesti Salon kaupungin aktiivisuus viestiä sijaisrekisterissä oleville sijaisille, jota kautta he mahdollistavat esimiehille mahdollisuuden löytää sijainen helposti erilaisissa tilanteissa. Esimiehiä tulee kouluttaa jatkuvasti, toimintatapojen tulee olla yhtenäiset ja sijaisrekisterin käyttö tulee olla aktiivista läpi organisaation, jotta myös tulokset ovat parhaat mahdolliset. Salon kaupungissa tulokset myös puhuvat puolestaan, mm tekstiviestiavusteisissa sijaishauissa sijaisuuden täyttöaika on keskimäärin 18 minuuttia, mikä on huippuluokkaa.

Lue lisää Salon sijaisrekrytointiprosessista

Seuraavaksi ohjelmassa sana oli vapaa yleisön kysymyksille ja kommenteille. Läpi käytiin paljon kehitysideoita, joita yleisöllä oli mielessä tulevaisuuden Kuntarekryyn. Ideoina oli mm. sijaisrekrytoinnin haastatteluiden ajanvarauksen helpottaminen sekä raportoinnin helpottaminen. Raportoinnin avulla mm. tarkastusmerkintöjen läpikäynti antaa työnantajille uusia eväitä rekrytointiprosessin kehittämiseen. Keskustelu oli avointa ja soljuvaa, ja monia hyviä kehitysideoita lähti mukaan seuraaviin Kuntarekry versioihin.

Kuntarekrypäivät muistiinpanot

Parhaat vinkit talteen

Päivän viimeisenä puheenvuorona FCG Talentin palvelupäällikkö Anne-Mari Nivukoski kävi läpi Kuntarekry.fi-sivuston nykytilaa ja kehitystä. Nykytilasta sanottakoon, että rekrytointikanavana Kuntarekry tavoittaa suuren määrän suomalaisia työnhakijoita, alkuvuoden 2019 aikana käyntejä sivustolla on ollut kaksi miljoonaa ja suosituimmat työpaikkailmoitukset saavat kymmeniä tuhansia lukukertoja. Erityismaininta annettiin myös Porin kaupungin työnantajamielikuvan rakentamisesta, ja Porin kaupungin työantajaesittely oli myöskin suosituin yksittäinen työnantajaesittely jota työnhakijat käyvät katsomassa. Kuntarekry-sivusto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työnantajamielikuvan rakentamiseen sekä apuja työnhakijamarkkinointiin. Tulevaisuudessa näihin asioihin panostetaan vielä entistä enemmän. Uutena asiana on tulossa mm. työpaikkailmoitusten arviointi, joka kertoo työnantajille, miten työnhakijat kokevat heidän ilmoituksensa, onko se selkeä tms. Myös chatbotin kehitys jatkuu, ja jatkossa se osaa vastata entistä paremmin ihmisten kysymyksiin.

FCG Talentin asiakkuuspäällikkö Kimmo Koski sai kunnian päättää tilaisuuden. Kimmo kysyikin jämäkästi, kuinka moni paikalla olijoista oppi tämän päivän aikana jotain uutta. Käsiä nousi pystyyn reippaasti, mikä kertoo meille sen, että päivä oli onnistunut ja näille päiville on myös jatkossa tarvetta. Joten tervetuloa mukaan myös seuraaville Kuntarekry-päiville, ensi viikolla Oulussa ja syksyllä jälleen uusien aiheiden parissa jatketaan mukavia asiakaspäivien järjestämistä!

Kevään 2020 Kuntarekry-päivät ovat pian täällä. Lue lisää

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus